ಪುಟಗಳು

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2017

Kannada T Shirts / ಕನ್ನಡ ಟಿ ಶರ್ಟುಗಳು / ಕನ್ನಡ ಅಂಗಿಗಳು


ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟಿ ಶರ್ಟುಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಟೀ ಶರ್ಟುಗಳು ಈಗ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಬಳಕೆಗೂ ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳಿಗೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನದ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಟೀ ಶರ್ಟುಗಳ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಡೈಲಾಗುಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು, ಪಂಚ್ ಲೈನುಗಳು, ಸ್ಲೋಗನ್ ಗಳು, ಕೂಲ್ ಐಟಂಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿ ಶರ್ಟುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಟೀ ಶರ್ಟುಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಿವೆ. ನೋಡಿ , ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ.ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಶರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿ. ಕನ್ನಡ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕಯುವತಿಯರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ.

(ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ತಾಣಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ)