ಪುಟಗಳು

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2015

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು

3 ನವೆಂಬರ್ 'ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ'ದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟಿತ.ಟೆಕ್ know ಪುಟ : ಭಾಗ ೧, ಭಾಗ ೨

ಪಠ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನದ ಕೊಂಡಿ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು: 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: